บริษัทเอส.วาย.เอ็น อินดัสตรี จำกัด

บริษัทเอส.วาย.เอ็น อินดัสตรี จำกัด

ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดดังนี้ 


S.Y.N INDUSTRY Co,Ltd
ที่อยู่497/117 หมู่. 13 ต. คลองด่าน อ. บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550

โทรศัพท์มือถือ 081-1794546 , 092-8924249

line : @yongyee2529
Line : cupsleeve2

อีเมล์ synindustry@gmail.com
เว็บไซต์ www.synindustry.com

https://www.facebook.com/Cupsleeveidea/