SYNINDUSTRY บรรจุภัณฑ์: โฟมย่อยสลายได้จากน้ำนม

บริษัทเอส.วาย.เอ็น อินดัสตรี จำกัด

บริษัทเอส.วาย.เอ็น อินดัสตรี จำกัด

โฟมย่อยสลายได้จากน้ำนมโฟมย่อยสลายได้จากน้ำนม

นักวิทยาศาตร์ชาวอเมริกัน พัฒนาวัสดุสไตโรโฟม (styrofoam) ที่มีน้ำหนักเบาและย่อยสลายได้ จากโปรตีนน้ำนมและดินเหนียว และจากการวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุ พบว่าวัสดุสไตโรโฟมมีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับการนำไปใช้ในการค้า และสามารถย่อยสลายได้ภายใน 30 วัน โปรตีนที่นำมาใช้คือ เควีน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของโปรตีนในน้ำนมวัว 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนมานิยมใช้ในการทำสารยึดเกาะ และสารเคลือบกระดาษ เคซีนมีคุณสมบัติในการขึ้นรูปเป็นฟิล์ม และการเคลือบได้ดี ซึ่งสามารถต้านทาน การซึมผ่านของสารที่ไม่มีขั้วได้ เช่นก๊าซอ๊อกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสารอโรมา จึงนำไปใช้ประโยชน์ ได้หลากหลาย เช่น สารเคลือบกระดาษ สารยึดเกาะ และบรรจุภัณฑ์อาหาร อย่างไรก็ตาม เคซีนยังมีข้อจำกัดต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องความแข็งแรงเชิงกล และความต้านทานน้ำต่ำ จึงผสมดินเหนียวและกลีเซอร์รอลดีไฮด์ ให้เชื่อมต่อโมเลกุลของดปรตีนเคซีนเพื่อให้ต้านทานน้ำได้ดีขึ้น

นักวิทยาศาสตร์ได้นำส่วนผสม ที่ได้มาทำให้แห้งด้วยความเย็นเพื่อกำจัดน้ำออกไป ได้เป็นเจลที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำมีน้ำหนักเบา และเพื่อให้โฟมมีความแข็งแรงมากขึ้น จึงนำไปเข้าตู้อบ และทดสอบความแข็งแรงวัสดุโฟมที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ด้วยคุณสมบัติที่มีความหนาแน่นต่ำและมีโครงสร้างหลายชั้นจึงมีคุณสมบัติเชิง กล และเป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้ดี รวมทั้งยังเป็นวัสดุที่เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ที่มา:http://bestinpackaging.wordpress.com,3 February 2011เรียบเรียงโดย สลิดา บุตรกินรี

...........................................................................................................................................กล่องกระดาษบรรจุไวน์รุปแบบทันสมัย

Bota Box ผู้ผลิตไวน์ระดับพรีเมียมประเภท 3-L California ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกบรรจุภัณฑ์ใหม่ Bota 500-ml Tetra Pak สำหรับบรรจุไวน์จากเหล้าองุ่น ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ Cabernet Sauvignon,Merlot , P inot Grigio และ Chardonnay ในราคากล่องละ 4.99 เหรียญสหรัฐ

บรรจุภัณฑ์ 3L Bota Box สามารถรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีการฟอกสีใช้เส้นใยที่ใช้สำหรับอาหารและพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์จากถั่ว เหลือง ซึ่งเป็นทางเลือเพื่อสิ่งแวดล้อม และเนื่องจาก Bota Box เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา จึงมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าขวดแก้วที่มีปริมาตร 750 มิลลิลิตร สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 75 เปอร์เซ็นต์ ลดของเสียได้ 50 เปอร์เซ็นต์ ลดการปล่อยเชื้อเพลิงจากการขนส่งที่มีน้ำหนักเบา และบรรจุภัณฑ์ยังผลิตจากกระดาษซึ่งเป็ฯวัสดุที่สามารถทดแทนใหม่ได้

Bota Tetra Paks เปนบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบทันสมัย ดูมีความกระตือรือร้น จึงเป็นที่ยอมรับการแตกหักสะดวกต่อการจับถือ ใช้ฝาเกลียวที่สามารถปิดซ้ำ ทำให้ไวน์ Bota Boa เป็นทางเลือกที่สมบรูณ์แบบสำหรับการเดินทางไปเล่นสกี และการเดินทาง การเข้าค่าย และกิจกรรมกลางแจ้ง

ที่มา://www.greenerpackage.com,28 January 2011 เรียบเรียงโดย สลิดา บัตรกินรี

...........................................................................................................................................ทางเลือกใหม่ของบรรจุภัณฑ์ทำความสะอาด

Natures Organic ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ซักล้างทำความสะอาด Earth Choice ร่วมกับบริษัท Cardia Bioplastics ออกแบบและการพัฒนาโครงสร้างขวดพลาสติกโดยใช้เทคโนโลยี Cardia Biohybrid ที่นำเทอร์โมพลาสติกกับวัสดุโอลีฟินมาผลิตเป็นขวดพลาสติกบรรจุผลิตภัณฑ์ Earth Choice ถือว่าเป็นการใช้พลาสติก PET ที่ใช้แล้วทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์รายแรกในออสเตรเลีย เพื่อลดการใช้วัสดุประหยัดทรัพยากร และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ เป็นการใช้เทคโนโลยี Biohybrid เพื่อการออกแบบสำหรับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่มา: เรียบเรียงโดย บุษกร ประดิษฐนิยกูล จากเรื่อง Natural choice for packaging cleaners,Packaging Digest November 2010,p 10