SYNINDUSTRY บรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์พีนัทบัตเอร์

บริษัทเอส.วาย.เอ็น อินดัสตรี จำกัด

บริษัทเอส.วาย.เอ็น อินดัสตรี จำกัด

บรรจุภัณฑ์พีนัทบัตเอร์

บริษัท Premier Foods เปิดตัวพีนัทบัตเตอร์ยี่ห้อ Sun-Pat อีกครั้งในขวด PET แบบใหม่

พีนักทบัตเตอร์ยี่ห้อนี้ เปืดตัวอีกครั้ง ในขวดแบบใสที่มีน้ำหนักเบาซึ่งผลิตโดยบริษัท RPC Containers Blackburn

การเปลี่ยนขวดบรรจุภัณฑ์จากแก้วมาเป็นขวด PET รุ่นใหม่ช่วยสร้างประโยชน์ด้านความยั่งยืน ให้แก่บริษัท โดยใช้วัตถุดิบรีไซเคิลมาเป็น

ส่วนประกอบการผลิตขวดถึง 50 เปอร์เซ็นต์และช่วยให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงด้วย

การขยายตัวของความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ขณะเดียวกันต้องการความสวยงามและประโยชน์ไว้ใช้สอย

ทำให้บริษัท Premier Foods ซึ่งต้องนำเข้าสินค้า มาจากประเทศฮอลแลนด์ต้องนำเรื่องผลกระทบจากการขนส่งมาพิจารณาด้วย

บริษัท RPC Containers Blackburn เผยว่าการใช้ขวดรุ่นใหม่ แทนขวดแก้วแบบเดิมช่วยลดน้ำหนักลงได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้การใช้วัตถุดิบรีไซเคิลยังก่อให้เกิดความยั่งยืนอีกด้วยบริษัทได้ประเมิณค่าและยืนยันว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ลดลงเมื่อเปลี่ยนมาใช้ขวด PET เนื่องจากกฏระเบียบการขนส่งกำหนดน้ำหนักในการบรรทุกสินค้าเอาไว้ ซึ่งบริษัทสามารถลดจำนวน

ยานพาหนะในการขนส่งลงได้ นอกจากนี้สินค้ายังถูกบรรจุจากประเทศฮอลแลนด์ก่อนนำมาส่งยังสหราชอาณาจักรที่มา : สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยอ้างอิง : Packaging World