SYNINDUSTRY บรรจุภัณฑ์: กล่องแซนวิช / กล่องเบอเกอร์

บริษัทเอส.วาย.เอ็น อินดัสตรี จำกัด

บริษัทเอส.วาย.เอ็น อินดัสตรี จำกัด

กล่องแซนวิช / กล่องเบอเกอร์

 รับผลิตกล่องแซนวิช / กล่องเบอเกอร์ 

เป็นโลโก้ของลูกค้าเอง 

เริ่มต้นที่ 1000 ชิ้น 

ราคาตามจำนวนสี และจำนวนชิ้นงาน 

มีโลโก้เข้ามาทางเราจัดวางเพิ่มเติมให้ฟรี 


สนใจสั่งผลิต ทักไลน์ 
cupsleeve2

หรือ 
ไลน์ : therich289

หรืออีเมล
synindustry@gmail.com #กล่องแซนวิช
#กล่องเบอร์เกอร์ 
#กล่องขนม
#อาหารเช้า