SYNINDUSTRY บรรจุภัณฑ์: นานาทัศนะกับการทำกระดาษ

บริษัทเอส.วาย.เอ็น อินดัสตรี จำกัด

บริษัทเอส.วาย.เอ็น อินดัสตรี จำกัด

นานาทัศนะกับการทำกระดาษวัตถุดิบเริ่มต้นในการทำกระดาษในปัจจุบันคือไม้ นำเนื้อไม้มาผ่านกระบวนการต่างๆ ให้เป็นเยื่อ (pulp) ที่ สามารถนำมาผลิตเป็นแผ่นกระดาษได้ กระดาษที่เราใช้กันอยู่ทั่วไป เช่น กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษถ่ายเอาสาร กล่องกระดาษ เป็นต้น ล้วนมาจากส่วนที่เป็นเนื้อไม้ทั้งสิ้น ส่วนใหญ่จะมาจากไม้ยูคาลิปตัสซึ่งเป็นเยื่อใยสั่น ประเทศไทยเราสามารถผลิตได้เองและยังส่งออกไปยังต่างประเทศที่ขาดแคลนวัตถุ ดิบ และอีกส่วนเป็นเยื่อใยยาว เยื่อใยยาวนี้เรานำเข้าจากต่างประเทศ แล้วนำเยื่อใยสั่นและเยื่อใยยาวมาเป็นส่วนผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมจะทำ ให้กระดาษมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังใส่สารเติมแต่งเพิ่มเติมให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ วิธีการทำกระดาษแบบนี้เป็นการทำกระดาษในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ทำใน ปริมาณมากๆ ที่สามารถมีกระดาษใช้ได้เพียงพอสำหรับประชากรในประเทศและส่งออกไปยังต่าง ประเทศ

และ ก็มีวิธีการทำกระดาษแบบดั้งเดิมหรือแบบพื้นบ้าน ส่วนใหญ่ใช้วิธีการทำกระดาษแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำกระดาษก็สามารถวัสดุในท้องถิ่นที่จะทำขึ้นได้ เอง กระดาษที่ได้จากวิธีการแบบดั้งเดิมหรือแบบพื้นบ้านส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษที่ นำไปใช้ทางด้านหัตถกรรม เช่น บัตรอวยพร กระดาษห่อของขวัญ ที่คั่นหนังสือ ทำดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น และวัตถุดิบที่ใช้ทำกระดาษส่วนมากก็จะเป็นปอสา แต่ในปัจจุบันมีการเผยแพร่วิธีการทำกระดาษอย่างกว้างขวาง ผู้ที่มีความสนใจได้เริ่มหันมาคิดค้นหาใช้วัตถุดิบที่เป็นเศษเหลือทางการ เกษตร หรือเป็นพวกวัชพืช หรือเป็นมูลช้าง สิ่งเหล่านี้ก็สามารถนำมาทำเป็นกระดาษได้เช่นกัน วัตถุดิบประเภทนี้เมื่อนำมาทำเป็นเยื่อจะเรียกว่าเยื่อที่ไม่ใช่เนื้อไม้ (non wood) ซึ่ง สามารถนำมาทำกระดาษแบบพื้นบ้านได้ดี แต่วิธีการทำแบบพื้นบ้านคุณสมบัติของกระดาษที่ได้จะมีความแข็งแรงน้อยกว่า การทำในระบบอุตสาหกรรมมาก

วัตถุ ดิบในการทำกระดาษแบบพื้นบ้านที่มีมากและสามารถหาได้ในท้องถิ่นก็ได้แก่ ฟางข้าว สับปะรด กล้วย ชานอ้อย ปาล์ม วัตถุดิบเหล่านี้เป็นวัตถุดิบที่เหลือจากการเกษตร ส่วนวัตถุดิบที่ได้จากวัชพืชได้แก่ ผักตบชวา ธูปฤษี หญ้าตามข้างทาง เป็นต้น เนื่องจากวัตถุดิบในการทำกระดาษแบบพื้นบ้านหาได้หลากหลาย แต่ก็ยังมีผู้สนใจศิลปะทางด้านกระดาษได้คิดค้นหาวัตถุดิบเพิ่มอีกหลายอย่าง เช่น เปลือกมันแกว ใบเตย จากใบไม้ ใบผัก ส่วนเหลือจากหน่อไม้ฝรั่ง จากเปลือกส้มโอ จากเปลือกกล้วยก็ยังมีการคิดค้น ซึ่งเยื่อที่ได้จากกล้วยส่วนใหญ่จะมาจากกาบและใบกล้วย อาจจะเรียกได้เลยว่าการทำกระดาษเปรียบได้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะได้เหมือน กัน จะเห็นได้ว่าการนำวัตถุดิบต่างๆ เหล่านี้มาผลิตกระดาษควรจะได้เยื่อให้มากกว่า 30-40% จึงจะคุ้มกับการผลิตเยื่อทำกระดาษ แต่ถ้าเป็นงานศิลปะก็ทำได้ ทำเพื่อให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการสร้างสรรค์งานอื่นๆ อีกต่อไปนอก จากนี้ยังได้มีการผสมเยื่อต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความหลากหลายของวัตถุดิบเป็นการเพิ่มมูลค่าขึ้นไป อีก หรือนำเยื่อที่ได้แต่ละชนิดมาผสมกันทำเป็นกระดาษเพื่อให้มีคุณสมบัติ ของกระดาษดีขึ้น หรือเพื่อให้เกิดลายใหม่ๆ อีกทั้งยังนำกระดาษจากสำนักงานเช่น การดาษใช้แล้วสองด้าน การการพิมพ์เขียน กระดาษถ่ายเอกสาร กล่องกระดาษ นำมาผสมเพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นในกระแสสังคมอนุรักษ์ และยิ่งมีกระแสภาวะโลกร้อน การใช้กระดาษรีไซเคิลก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี การนำกระดาษที่ผลิตได้มาสร้างสรรค์งานถ้างานที่ออกมาเป็นที่ย่อมรับก็สามารถ เปลี่ยนเป็นเงินได้ การที่เราคิดค้นหาวัตถุดิบในการผลิตกระดาษได้ และได้ทำเป็นกระดาษแล้ว ต่อไปก็ต้องคิดว่าจะนำกระดาษที่ได้ไปทำอะไรต่อ


ที่มาโดย http://www.oknation.net โดย กร