SYNINDUSTRY บรรจุภัณฑ์: กระป๋องกระดาษ

บริษัทเอส.วาย.เอ็น อินดัสตรี จำกัด

บริษัทเอส.วาย.เอ็น อินดัสตรี จำกัด

กระป๋องกระดาษ

รับผลิตกระป๋องกระดาษ 


ใส่สิ่งของ เครื่องสำอางค์ และ อื่นๆ 

ขั้นต่ำ 500 ชิ้น 

ส่งรายละเอียด 4 หัวข้อนี้มาเพื่อตีราคา สิ่งที่ต้องทราบ เพื่อแใช้ในการตีราคา 
1. เส้นผ่าน ศก เท่าไหร่ ซึ่ง ทางโรงงานสามารถผลิตได้ ตามนี้ 
ศก 2.5 cm ,3.8 cm 4.5 cm 5.5 cm 6.5 cm 7.5 cm , 7.9 cm ,8.5 cm , 8.9 cm , 9.9 cm , 11 cm 

2. ต้องทราบความยาว 
3. ลายละเอียดการพิมพ์ ยกตัวอย่างเช่นพิมกี่สี 
4. ใส่สินค้าอะไร ลงไป 

ส่งรายละเอียด 4 ข้อ นี้ เข้า ไลน์ Therich289 
เพื่อตีราคา 
หรือส่งเข้าเมล synindustry@gmail.com ทักสอบถามที่ ไลน์ therich289 

หรือ email : synindustry@gmail.com 

tel : 061-242-6924