SYNINDUSTRY บรรจุภัณฑ์: กล่องเบอร์เกอร์/burger box

บริษัทเอส.วาย.เอ็น อินดัสตรี จำกัด

บริษัทเอส.วาย.เอ็น อินดัสตรี จำกัด

กล่องเบอร์เกอร์/burger box

 กล่องเบอร์เกอร์ / Burger box paper 

สามารถสั่งผลิตตามโลโก้ของลูกค้าได้ 

ขั้นต่ำ 1000 ชิ้น 

ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนสีที่จะพิมพ์ 

สามารถพิมพ์ได้ทั้งกระดาษขาวอาตกาตด์ และกระดาษคร้าฟ 

สนใจสั่งผลิตทักไลน์ Therich289 หรือ email : synindustry@gmail.com 


สนใจทักไลน์ therich289 หรือ อีเมล : synindustry@gmail.com 

#กล่องเบอเกอร์ 
#paperbox
#burgerbox