ปลอปุ่ม
ปลอกแก้วแคปซูล
กระดาษหิ้วแก้วเดี่ยว
กระดาษหืิ้วแก้ว
รับิมพ์กล่องบะหมี่

เรื่องของกระดาษลูกฟูก

เรื่องของกระดาษลูกฟูก

 วันที่ 16 มีนาคม 2554 

ชนิดของกระดาษลูกฟูก 

 

กระดาษลูกฟูกที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีด้วยกัน 4 ประเภทคือ

 

1. กระดาษลูกฟูกหน้าเดียว (Single Face)

เป็นกระดาษแผ่นลูกฟูกที่ประกอบตัวกระดาษทำผิวกล่อง 1 ด้านและตัวลอนลูกฟูก

 

 

2. กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single Wall)

เป็นกระดาษแผ่น ลูกฟูกที่ประกอบด้วยกระดาษทำผิวกล่องด้านหน้าและหลัง ตรงกลางเป็นลอนลูกฟูก ซึ่งลอนลูกฟูงดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ผู้ใช้งานต้องการ อาจเป็นลอน B, C หรือลอน A ก็ได้

 

3. กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Double Wall)

 

เป็นกระดาษแผ่น ลูกฟูกที่ประกอบด้วยกระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่นและลอนลูกฟูกอีก 2 ชั้น โดยทั่วไปจะผลิตเพื่อใช้กับกล่องลูกฟูกที่ต้องการการรับน้ำหนักสูงซึ่งลอน ที่ใช้มักเป็นลอน B และลอน C เป็นหลัก

 

4. กระดาษลูกฟูก 7 ชั้น (Triple Wall)

เป็นกระดาษ ลูกฟูกที่ผลิตเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก ที่ต้องรับน้ำหนักบรรจุเป็นจำนวนมาก เช่น เครื่องจักรในอุตสาหกรรม ประกอบด้วยกระดาษแผ่นเรียบ 4 ชั้นและลอนลูกฟูกอีก 3 ชั้น 

ที่มา:สมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นลูกฟูกไทย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชนิดของลอนลูกฟูก

ชนิดลอน จำนวนลอนต่อความยาว ความสูงลอน การใช้งาน
B 15-16 / 10 cm.
0.25 cm.
เป็นลอนซึ่งมีความหนาเล็กลงมาจากลอน C ลอนประเภทนี้จะทำให้กล่องมีความแข็ง
 แต่การดูดซึมซับแรงกระแทกจะสู้ลอน
C ไม่ได้
C 13-14 / 10 cm.
0.35 cm.
เหมาะสำหรับใช้กับกล่องซึ่งต้องรับแรงกระแทกสูง ใช้ในการขนย้าย
E 29-30 / 10 cm. 0.15 cm. เหมาะสำหรับใช้กับการทำกล่องขนาดเล็ก และกล่องพิมพ์สี ซึ่งเป็นกล่องสำหรับใช้บรรจุสินค้าประเภทเน้นความสวยงามของกล่อง เช่นกล่องของเล่นสำหรับเด็ก กล่องจำพวกใส่เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น

 

  

 

ที่มา:ศูนย์บรรจุหีบห่อไทย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

คุณภาพกระดาษที่มีความสำคัญต่อคุณภาพกล่อง

1.  ความต้านทานแรงดับทะลุ (Bursting Strength)
 •  
 • เป็นความสามารถของกระดาษที่จะต้านแรงดันที่กระทำบนกระดาษจนในที่สุดกระดาษจะถูกแรงดันให้ยืดตัวออกจนทะลุ
            ดังนั้น ความต้านทานแรงดันทะลุจึงเป็นคุณภาพกล่องที่ต้องการสำหรับสินค้าที่ทำให้ เกิดแรงดันจากภายในออกมาภายนอกกล่องเป็นบริเวณพื้นที่เล็กๆ เช่น สินค้าที่มีลักษณะเป็นเม็ด เกล็ด ก้อน เส้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นคุณภาพที่สัมพันธ์ต่อความสามารถในการรองรับน้ำหนักบรรจุของ สินค้าที่ถ่วงลงบนผนังด้านล่างของกล่องเมื่อมีการเคลื่อนย้ายโดยใช้คน
2.  ความต้านทานแรงกดวงแหวน (Ring Crush)
 •  
 • เป็นความสามารถของกระดาษที่จะต้านทานแรงกดในระนาบเดียวกับกระดาษ ซึ่งกดจนกระดาษหักยุบตัวลง
            ความต้านแรงกดวงแหวนของกระดาษในแนวขวางเครื่องจักร
  (Ring Crush CD) เป็นคุณภาพกระดาษที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถในการต้านทานแรงกดกล่อง (Box Compression Strength/Test) ซึ่งเป็นคุณภาพที่จำเป็นต่อการกองเก็บ เคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้าบรรจุกล่องลูกฟูก
3.  ความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก (Concora Crush)
 •  
 • เป็น ความสามารถของกระดาษที่จะต้านทานแรงที่กดบนลอนลูกฟูกจนลอนลูกฟูกยุบตัวจนแบน ราบ คุณภาพดังกล่าวนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกของแผ่น ลูกฟูก (Flat Crush)
            ดังนั้น ถ้าต้องการกล่องที่ทนแรงกดลอนลูกฟูกได้มากต้องเลือกกระดาษ ที่มีความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกได้มากด้วยเช่นเดียวก

ที่มา:ศูนย์บรรจุหีบห่อไทย

ทิศทางของลอนลูกฟูก

ทิศทางของลอน ลูกฟูกหรือเรียกว่าแนวลอน จะมีผลกระทบต่อความแข็งแรงของกล่องลูกฟูกและส่วนประกอบ ตามลักษณะโครงสร้างต่างๆและจะมีผลต่อความยากง่ายและความสวยงามในการขึ้นรูป และการใช้งานกล่องลูกฟูกและส่วนประกอบดังกล่าว 

ทิศทางของลอนลูกฟูก

ทิศทางของลอนลูกฟูก แนวลอนตั้งฉากกับพื้น แนวลอนนี้สามารถรับแรงได้ใช้ในการออกแบส่วนประกอบที่ต้องรับน้ำหนัก 

ทิศทางของลอนลูกฟูก แนวลอนนอน แนวนี้ไม่สามารถรับแรงได้ ใช้ในการอกกแบบแผ่นรองหรือแผ่นหุ้มต่างๆ 

 

ประเภทรอยต่อกล่องกระดาษลูกฟูก 

1. รอยต่อกาว

2. รอยต่อตอก

3. รอยต่อเทป

ารปิดกล่องกระดาษลูกฟูก 

1. กาว

2. ลวดเย็บ

3. เทป

4. สายรัด 

การใช้งานกล่องกระดาษลูกฟูก

1. จัดเรียงสินค้าต่างๆให้แน่นพอดี จัดเรียงแน่นเกินไปกล่องจะบวม จัดเรียงหลวมเกินไปกล่องจะชำรุด 

2. สินค้าที่บอบบางควรทีวัสดุกันกระแทก